ΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ A15

Request a quote

Περιγραφή:

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Kωδικός Διαστάσεις (mm) Ύψος
GGA20 200X200 20
GGA30 300X300 30
GGA40 400X400 30
Εξωτερικές Διαστάσεις

200×200, 300×300, 400×400

Scroll to Top