ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ – BASE 150

Request a quote

Κωδικός Μοντέλλο Περιγραφή Εξ. Διαστάσεις (mm) Εσ. Διαστάσεις (mm)
GRID4510SBΑ BASE 150 ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ B125 W200XH150XL1000 W150XH130XL1000
GRID4510SGS BASE 150 ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Β250 W200XH150XL1000 W150XH130XL1000
GRID4510SGLI BASE 150 ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ Α15 1000XW200XH150 W150XH130XL1000
Σχάρα

Γαλβανιζέ Β125, Έλατου Χυτοσιδήρου B250, Ανοξείδωτο χάλυβα Α15

Scroll to Top