Ταινίες από LDPE σε διάφορα πλάτη. Μπαίνουν στη βάση της τοιχοποιίας σε ισόγεια και υπόγεια και προστατεύουν τους τοίχους από την ανερχόμενη υγρασία.

Ρολό: 0.30x25m

Scroll to Top