Υγρομονώση & Θερμομόνωση Φυτεμένου Δώματος

Υλικά Συστήματος:

 • Dakota Dakboc031108 (80x250mm) – Εξαεριστήρας Μόνωσης Οροφής Υδρατμών
 • Geotextile AE.MAC32 200gr/m² – Πολυεστερικό Ύφασμα Προστασίας/Αποστράγγισης
 • Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών
 • Hyperdesmo-PB-2K – Στεγανωτικό Δύο Συστατικών κατά όγκο Πολυουρεθάνης & Ασφάλτου
 • Hyperseal-25-LM-S – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας
 • Fabric Roll Mat White AE.Inte127 0.15×50 – Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης Αρμών
 • Macdrain 400 gr/m² – Αποστραγγιστική Μεμβράνη Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου
 • Teraplast Plus Ac Nails – Ατσαλόκαρφα με Ροδέλες Αποστραγγιστικής Μεμβράνης
 • Teraplast Plus Ac Profil 2m – Προφίλ Ένωσης Αποστραγγιστικής Μεμβράνης/Τοιχίου
 • Geotextile AE.MAC32 200gr/m² – Πολυεστερικό Ύφασμα Προστασίας/Αποστράγγισης

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

 • Γίνετε επίστρωση των πλακών πολυστερίνης XPS πάνω στην πλάκα οροφής και η τοποθέτηση των Εξαεριστήρων Μόνωσης
  Dakota (80x250mm), περίπου 2 – 3 τεμάχια σε επιφάνεια 100m².
 • Ακολουθεί η επίστρωση του Geotextile AE.MAC32 200gr/m² σε όλη τη επιφάνεια και η κατασκευή του οπλισμένου σκυροδέματος ρύσεων, σε κατάλληλο πάχος ανάλογα με την σχέση πλάτος / μήκος της οροφής και των υδρορροών.
 • Στη συνεχεία θα γίνει με ψεκασμό ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού δύο συστατικών Aquadur.
 • Απαιτείτε αρχικά η πλήρωση με μάστιχο Hyperseal-25-LM-S και η ενίσχυση με πολυεστερικό ύφασμα Fabric Roll Mat White AE.Inte127 0.15×50 των αρμών μεταξύ δύο τοιχίων και μεταξύ του δαπέδου και των τοιχίων.
 • Γίνετε ανάμειξη ίσων όγκων των δύο συστατικών του Hyperdesmo-PB-2K σε χαμηλές στροφές.
 • Μετά την εφαρμογή του ασταριού, τυχών υπάρχουσες ρηγματώσεις πάνω από πάχους 1mm, θα πρέπει να καλυφτούν τοπικά με μια επάλειψη Hyperdesmo-PB-2K πριν από την εφαρμογή της κύριας στρώσης ή αν κρίνετε αναγκαίο να γίνει πλήρωση με μάστιχο και πολυεστερικό ύφασμα ενίσχυσης.
 • Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του Hyperdesmo-PB-2K με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.
 • Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακλουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του Hyperdesmo-PB-2K η οποία εφαρμόζετε
  σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη.
 • Τοποθετείτε στη συνέχεια η Αποστραγγιστική Μεμβράνη Macdrain 400 gr/m² με μηχανική στερέωση με την χρήση ειδικών ατσαλοκαρφιών Teraplast Plus Ac Nails και η τοποθέτηση ειδικών προφίλ Teraplast Plus Ac Profil 2m στην πάνω πλευρά – ένωση της μεμβράνης με τα τοιχία.
 • Στη συνέχεια επιστρώνεται ολή η επιφάνεια με γεωύφασμα αποστράγγισης Geotextile AE.MAC32 200gr/m² και ακολουθεί η πλήρωση φυτοχώματος του ανθώνα.

Σημειώσεις:

 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
 • Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
 • Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Scroll to Top