ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

 11.78 26.18

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
XIANYF-PRC-10007 100cm 8kg 31cm
XIANYF-PRC-750 75cm 2.50kg 21cm
XIANYF-PRC-500 50cm 1.50kg 12cm
Ύψος (cm)

100cm, 75cm, 50cm

Scroll to Top