Το THIXOTOOL είναι μοναδικό προϊόν σχεδιασμένο ώστε να δώσει λύση στα προβλήματα εφαρμογής των προϊόντων  HYPERDESMO® σε κεκλιμένες επιφάνειες ή ακόμα και τελείως κάθετες επιφάνειες. Το THIXOTOOL προστίθεται στα προϊόντα HYPERDESMO® σε ποσοστό κατά βάρος 10-30% ανάλογα με την κλίση της επιφάνειας, τις συνθήκες του υποστρώματος και την επιθυμητή τελική κατανάλωση. Το THIXOTOOL μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και με τον ACCELERATOR-3000A όταν είναι επιθυμητός πιο ταχύς πολυμερισμός. Το THIXOTOOL δεν πρέπει να συνδυαστεί με τα προϊόντα  που περιέχουν άσφαλτο όπως τα προϊόντα της σειράς HYPERDESMO®PB.

Εφαρμογές

  • Αύξηση Θιξοτροπίας (μείωση φαινομένου της αυτοεπιπέδωσης) των πρϊοντων HYPERDESMO®Παραδείγματα εφαρμογών:
  • Στεγάνωση και προστασία αφρού PU:  Η μη ομοιόμορφη επιφάνεια των ψεκασμένων αφρών πολυουρεθάνης καθιστά την εφαρμογή του HYPERDESMO® δύσκολη καθώς η κατανάλωση δεν θα είναι παντού ομοιόμορφη.
  • Στεγάνωση στηθαίων
  • Στεγάνωση και προστασία μεταλλικών οροφών: oι μεταλλικές οροφές δεν μπορούν να στεγανοποιηθούν εύκολα με αυτοεπιπεδούμενα υλικά. Με την χρήση του THIXOTOOL τροποποιείται εύκολα η ρεολογία του  HYPERDESMO® και πετυχαίνεται ομοιόμορφη ελάχιστη κατανάλωση σε όλα τα σημεία.

Πλεονεκτήματα

  • Διαθέσιμο σε πλαστικά λουκάνικα του 1Kg επιτρέποντας την εύκολη προσθήκη στο δοχείο του HYPERDESMO® χωρίς να χαθεί σημαντική ποσότητα του υλικού
  • Παρόλο που αυξάνει την θιξοτροπία του HYPERDESMO® σημαντικά, δεν αυξάνει το ιξώδες του σε βαθμό που να καθιστά την εφαρμογή του υλικού δύσκολη
Scroll to Top