ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ ABS

Request a quote

Στρογγυλός εξαεριστήρας με γρίλια από ABS.

Είσοδος

40-60mm, 80-125mm, 120-160mm, 140-200mm

Διάμετρος

Φ70, Φ140, Φ180, Φ230

Scroll to Top