ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

Request a quote

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Ύψος Χ Μήκος (m)
RQ1810 50X50X1,80 1,00X25
RQ1812 50X50X1,80 1,20X25
RQ1815 50X50X1,80 1,50X25
RQ1818 50X50X1,80 1,80X25
RQ1820 50X50X1,80 2,00X25
Ύψος Ρολού (m)

1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00

Scroll to Top