ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 25M

Request a quote

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Ύψος Χ Μήκος (m)
RR1810 100X50X1.8X1.8 1,00X25
RR1812 100X50X1.8X1.8 1.20X25
RR1815 100X50X1.8X1.8 1.50X25
RR1818 100X50X1.8X1.8 1.80X25
RR1820 100X50X1.8X1.8 2.00X25
Ύψος Ρολού (m)

1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00

Scroll to Top