ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 20Μ

Request a quote

Κωδικός Διαστάσεις (mm) Ύψος Χ Μήκος (m)
RW1804 25X12,5X1,8X1,8 0,4X20
RW1807 25X12,5X1,8X1,8 0,725X20
RV1810 50X12,5X1,8 1,00X20
RV1812 50X12,5X1,8 1,20X20
RV1815 50X12,5X1,8 1,50X20
RV1818 50X12,5X1,8 1,80X20
RV1820 50X12,5X1,8 2,00X20
Ύψος Ρολού (m)

0.4, 0.725, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00

Μέγεθος Δικτύωσης (mm)

25×12.5, 50×12.5

Scroll to Top