ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Request a quote

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
MUJ47200 3-10 mm
MUJ47250 10-25 mm
MUJ47300 25-75 mm
MUJ47350 75-125 mm
MUJ47400 125-175 mm
MUJ47450 175-225 mm
MUJ47500  225-300 mm
Scroll to Top