ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΝΑΥΛΟΝ

Request a quote

Για κάθε είδος οικοδομικής χρήσης. Ανεπηρέαστο από τα οξέα των χρωμάτων.

Διαστάσεις (m)

W4 x L65 (260 m2), W4 x L80 (320 m2), W3 x L87 (260 m2)

Scroll to Top