Περιγραφή

Η μεμβράνη GXP® PLUS από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), έχει βασικό βάρος 400-1200 g/m². Κατάλληλη στην προστασία στην μόνωση και
την ασφάλιση των υπόγειων τμημάτων θεμελίων και τοίχων καθώς και την εξάλειψη της τριχοειδούς ανόδου του νερού.

ΚΩΔΙΚΟΣ Βάρος Διαστάσεις Κυλινδρικές Προεξοχές
GRIL3002000002001 400gr/m2 2x20m 8mm
Scroll to Top