ΒΥΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Request a quote

Τεμάχια

x200

Καρφίδα

Πλαστική, Μεταλλική

Τύπος (mm)

90mm, 16mm, 20mm, 11mm, 12mm, 13mm, 15mm, 18mm, 7mm, 9mm, 17mm

Scroll to Top