Έτοιμο, γκρι, υπέρ ταχείας πήξης βιομηχανικό επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια κτλ. ‘Εχει αποδειχτεί ιδανικό για στηρίξεις και αγκυρώσεις σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και όπου αλλού απαιτείται άμεση και δυνατή στήριξη και επισκευή.

Πλεονεκτήματα

  • Χρόνος πήξης περίπου 2 – 3 min.
  • Σφραγίζει διαρροές νερού ακόμα και υπό πίεση.
  • Ευκολία εφαρμογής ακόμα και από μη επαγγελματίες.
  • Δυνατή πρόσφυση στο υπόστρωμα.
  • Μεγάλες μηχανικές αντοχές.
  • Γρήγορες στερεώσεις και επισκευές.
Scroll to Top