ΜΠΕΚ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

Request a quote

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
MUJ46500 3-10 mm
MUJ46550 10-25 mm
MUJ46600 25-75 mm
MUJ46650 75-125 mm
MUJ46700 125-175 mm
MUJ46750 175-225 mm
MUJ46800  225-300 mm
Scroll to Top