ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΑ) ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Request a quote

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
MUJ80205  Για Μανόμετρο  Οξυγόνου 7000 l/h δεξία 3/8 40 mc/h
Scroll to Top