Στάθμευση

Υλικά Συστήματος:

• Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγγυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών
• Hyperdesmo Classic – Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού
•Hyperdesmo-ADY-Ε – Ελαστικό Βερνίκι Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού, Διαφανές, Γυαλιστερό, Αλειφατικό

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

• H επιφάνεια καθαρίζεται με υδροβολή επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά. Η επιφάνεια πρέπει επίσης να καθαριστεί από προϋπάρχουσες επιστρώσεις ή υγρά που έχουν εμποτίσει το σκυρόδεμα.
• Αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει.
• Στη συνεχεία θα γίνει με air less ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού Aquadur.
• Κατόπιν ακολουθεί η διάστρωση του Hyperdesmo Classic με airless ή ρολό σε δυο διαδοχικές στρώσεις.
• Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι Hyperdesmo–ADY-E.
• Κατόπιν γίνεται επίπαση χαλαζιακής άμμου ή κορούνδιου.
• Στη συνέχεια αφού απομακρυνθεί η περίσσια της άμμου ακολουθεί μια σφραγιστική στρώση με το αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι  Hyperdesmo-ADY-E με προσθήκης χρωστικής με συνολική κατανάλωση 300 gr/m.

Σημειώσεις:

* Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
* Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά   φυλλάδια.
* Το υπόστρωμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ανερχόμενες ή εσωτερικές υγρασίες.
* Το σκυρόδεμα στο οποίο θα κατασκευαστεί η στεγάνωση θα πρέπει να είναι ισχυρό.
* Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Scroll to Top