Υγρομόνωση Υπογείων, Θεμελίων & Τοιχίων Αντιστήριξης

Υλικά Συστήματος:

 • Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών
 • Hyperdesmo-PB-2K – Στεγανωτικό Δύο Συστατικών κατά όγκο Πολυουρεθάνης & Ασφάλτου
 • Hyperseal-25-LM-S – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας
 • Fabric Roll Mat White 0.15×50 – Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης Αρμών
 • Macdrain 400 gr/m² – Αποστραγγιστική Μεμβράνη Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου
 • Teraplast Plus Ac Nails – Ατσαλόκαρφα με Ροδέλες Αποστραγγιστικής Μεμβράνης
 • Teraplast Plus Ac Profil 2m – Προφίλ Ένωσης Αποστραγγιστικής Μεμβράνης/Τοιχίου

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

 • H επιφάνεια εφαρμογής καθαρίζεται επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
 • Στη συνεχεία θα γίνει με ψεκασμό ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού Aquadur.
 • Απαιτείτε αρχικά η πλήρωση με μάστιχο Hyperseal-25-LM-S και η ενίσχυση με Πολυεστερικό Ύφασμα Fabric Roll Mat White 0.15×50 των αρμών μεταξύ δύο τοιχίων ή και σε γωνίες των τοιχίων.
 • Γίνετε ανάμειξη ίσων όγκων των δύο συστατικών του Hyperdesmo-PB-2K σε χαμηλές στροφές.
 • Μετά την εφαρμογή του ασταριού, τυχών υπάρχουσες ρηγματώσεις πάνω από πάχους 1mm, θα πρέπει να καλυφτούν τοπικά με μια επάλειψη Hyperdesmo-PB-2K πριν από την εφαρμογή της κύριας στρώσης ή αν κρίνετε αναγκαίο να γίνει πλήρωση με μάστιχο και πολυεστερικό ύφασμα ενίσχυσης.
 • Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του Hyperdesmo-PB-2K με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.
 • Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση, ακλουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του Hyperdesmo-PB-2K η οποία εφαρμόζετε σταυρωτά σε σχέση με την πρώτη.
 • Τοποθετείτε στη συνέχεια η Αποστραγγιστική Μεμβράνη Macdrain 400 gr/m² με μηχανική στερέωση με την χρήση ειδικών ατσαλοκαρφιών Teraplast Plus Ac Nails και η τοποθέτηση ειδικών προφίλ Teraplast Plus Ac Profil 2m στην πάνω πλευρά – ένωση της μεμβράνης με τα τοιχία.
 • Ακολουθεί η επιχωμάτωση των τοιχίων.

Σημειώσεις:

 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
 • Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
 • Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Scroll to Top