Υγρομόνωση & Θερμομόνωση Δώματος με το θερμομονωτικό πλακίδιο Fibran XPS Star

Υλικά Συστήματος:

 • Hyperseal-25-LM-S – Πολυουρεθανικό Σφραγιστικό Μάστιχο Υβριδικής Τεχνολογίας
 • Aquadur – Υδατοδιαλυτό, Εποξικό Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Επίστρωση, Δύο Συστατικών
 • Hyperdesmo Classic – Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού
 • Geotextile AE.Inte 50 gr/m²– Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης-Οπλισμού Μόνωσης
 • Hyperdesmo-ADY-Ε – Λευκό Ελαστικό Βερνίκι Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού, Γυαλιστερό, Αλειφατικό
 • Fibran XPS Star (8cm & 1 cm) – Θερμομονωτικό Πλακίδιο me XPS Επενδυμένο με Πλακίδιο 1 cm πάχους
 • Πλαστικά Spacer – Για την Ανύψωση θερμομονωτικών Πλακών
 • Geotextile AE.MAC32 200gr/m² – Πολυεστερικό Ύφασμα Προστασίας

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

 • H επιφάνεια καθαρίζεται επιμελώς από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
 • Αφήνουμε την επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος ρύσεων να στεγνώσει.
 • Σφραγίζουμε με το πολυουρεθανικό μάστιχο Hyperseal-25-LM-S τους περιμετρικούς αρμούς μεταξύ του σκυροδέρματος ρύσεων και του στηθαίου οροφής.
 • Στη συνεχεία θα γίνει με air less ή ρολό η εφαρμογή του εποξικού ασταριού Aquadur.
 • Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του Hyperdesmo Classic με airless ή ρολό και ταυτόχρονα επιστρώνετε και εμποτίζετε το Geotextile AE.Inte 50 gr/m² μέσα σε αυτήν, ως ενίσχυση-οπλισμός της πολυουρεθανικής μόνωσης.
 • Ακoλουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του Hyperdesmo Classic και ο πλήρης εμποτισμός του
  Geotextile AE.Inte 50 gr/m².
 • Μετά από τον πλήρη πολυμερισμό της δεύτερης στρώσης μόνωσης εφαρμόζουμε το λευκό αλειφατικό πολυουρεθανικής βάσης βερνίκι Hyperdesmo–ADY-E ως τελική σφραγιστική και προστατευτική στρώση.
 • Αφήνουμε περιμετρικά ένα κανάλι καθαρισμού περίπου 10cm πλάτους και αρχίζουμε με την επίστρωση των θερμομονωτικών πλακιδίων Fibran XPS Star σε όλη την υπόλοιπη επιφάνεια. Τα πλακίδια ανυψώνονται με την χρήση Πλαστικών Spacer πάνω από την επιφάνεια της υγρομόνωσης , επιτρέποντας την σωστή απορροή του βρόχινου νερού.
 • Το περιμετρικό κανάλι καθαρισμού επενδύετε με την χρήση του Geotextile AE.MAC32 200gr/m² το οποίο στη συνέχεια γεμίζεται με λευκό χαλίκι.

Σημειώσεις:

 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
 • Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
 • Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Scroll to Top