ΝΕΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ HEMPEL

Πριν από την τοποθέτηση της τελικής επικάλυψης στο πάτωμα, είναι απαραίτητο να προετοιμαστεί προσεκτικά η επιφάνεια, σύμφωνα με τις οδηγίες. Εφαρμόζεται το αστάρι επιφάνειας HEMPEL’S SEALER και έπειτα το εποξικό πολυαμιδικό χρώμα HEMPADUR MASTIC.

HEMPEL’S SEALER – Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

χαμηλο ιξώδες

– καλές ιδιότητες διείσδυσης

 

HEMPADUR MASTIC – Εποξικό πολυαμιδικό χρώμα δύο συστατικών

– υψηλος όγκος στερεών 

– Μεμβράνη υψηλού πάχους

– σκληρή και γερή επίστρωση

– καλές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης 

– σκληραίνει σε χαμηλές θερμοκρασίες

– Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (RAL)

Scroll to Top