ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ – BASE 100 LOW

Request a quote

Κωδικός Μοντέλλο Περιγραφή Εξ. Διαστάσεις (mm) Εσ. Διαστάσεις (mm)
GRID45L5SAA BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ B125 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SGIA BASE 100 LOW ME ΣΧΑΡΑ S/STEEL A15 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SGS BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Β125 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SLA BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α15 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
Σχάρα

Γαλβανιζέ B125, S/Steel A15, Έλατου Χυτοσιδήρου Β125, Γαλβανιζέ Α15

Scroll to Top