ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ – BASE 100 LOW

Request a quote

Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Εξ. Διαστάσεις (mm) Εσ. Διαστάσεις (mm)
GRID45L5SAA BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ B125 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SGIA BASE 100 LOW ME ΣΧΑΡΑ S/STEEL A15 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SGS BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ Β125 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SLA BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α15 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
GRID45L5SGA BASE 100 LOW ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΤΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ C250 W127XH60XL1000 W100XH48XL1000
Σχάρα

Γαλβανιζέ B125, S/Steel A15, Έλατου Χυτοσιδήρου Β125, Γαλβανιζέ Α15, Έλατου Χυτοσιδήρου C250

Scroll to Top