ΓΩΝΙΕΣ ΧΩΛΕΤΡΑΣ

Request a quote

Γωνιές Χωλέτρας

Χρώμα: Kαφέ

DAKGRΟ033200MUN – Γωνιά Χωλέτρας – Άνοιγμα/Διάμετρος(mm): 425mm

DAKGRΟ033265Μ – Γωνιά 67o καθαρό – Άνοιγμα/Διάμετρος(mm): 80mm

DAKGRΟ033260Μ – Φαρσογωνιά 45ο – Άνοιγμα/Διάμετρος(mm): 80mm

Τύπος

Γωνιά, Γωνιά 67ο, Φαρσογωνιά 45ο

Scroll to Top