ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΩΛΕΤΡΑΣ

Request a quote

DAKGRO033245M – Σταθεροποιητής χωλέτρας σε χρώμα καφέ

DAKGRO033250M – Στήριγμα χωλέτρας σε χρώμα καφέ – Άνοιγμα(mm): 125

DAKGRO033235MUN – Τέλειωμα χωλέτρας σε χρώμα καφέ – Άνοιγμα(mm): 125

DAKGRO033285M – Πρακέτο στερέωσης κατεβασιάς χρώμα καφέ – Άνοιγμα(mm): 80

DAKGRO033290 – Φλάντζα

Τύπος

Σταθεροποιητής, Στήριγμα, Τέλειωμα, Πρακέτο, Φλάντζα

Scroll to Top