ΜΟΝΩΣΕΙΣ

New Line 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

Η εξοικονόμηση ενέργειας στον κατασκευαστικό κλάδο αποτελεί βασικό στρατηγικό πυλώνα όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου εταιρειών Epiphaniou. Στόχος μας είναι η αξιοπιστία της μόνωσης υιοθετώντας μια ευρύτερη στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού με τη χρήση αξιόπιστων και μονωτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, προσφέρει ένα πλήρως πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής μόνωσης MARMOLINE MONOSIS, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες και ιδιαίτερα απαιτητικές καιρικές συνθήκες της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής και διασφαλίζει τη μείωση των απωλειών θέρμανσης και ψύξης. Το Τμήμα Μονώσεων  προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θερμομονωτικών συστημάτων καθώς και μια ποικιλία συστημάτων στεγανοποίησης που μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή τεχνική ανάγκη.

Στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προϊόντα και διαδικασίες μονώσεων.