Επισκευή & Προστασία Ασφαλτικής Μεμβράνης με Ψηφίδα

Υλικά Συστήματος:

 • Microsealer-PU – Αγκυρωτικό (Αστάρι) / Σφραγιστικό Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού (Λεπτόρρευστο)
 • Hyperdesmo Classic – Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού
 • Geotextile AE.Inte 50 gr/m² – Πολυεστερικό Ύφασμα Ενίσχυσης-Οπλισμού Μόνωσης
 • Hyperdesmo-ADY-Ε – Λευκό Ελαστικό Βερνίκι Πολυουρεθανικής Βάσης Ενός Συστατικού, Γυαλιστερό, Αλειφατικό

Τεχνική Περιγραφή Εφαρμογής:

 • Καθαρίζετε επιμελώς η υφιστάμενη επιφάνεια ασφαλτικής μεμβράνης με ψηφίδα από σκόνη και άλλα σαθρά υλικά.
 • Γίνετε έλεγχος της ασφαλτικής μεμβράνης και σε σημεία που έχει τυχών αποκολληθεί από το υπόστρωμα μπορεί να επικολληθεί ξανά όσο αυτό είναι εφεκτικό με την χρήση θερμού αέρα.
 • Στη συνεχεία θα γίνει με την χρήση ρολού ή βούρτσας η εφαρμογή του πολυουρεθανικού ασταριού Microsealer-PU, εφαρμόζοντας το αγκυρωτικό περίπου 10 cm πάνω από το υφιστάμενο γύρισμα της ασφαλτικής μεμβράνης πάνω στο στηθαίο οροφής.
 • Κατόπιν ακολουθεί η εφαρμογή της πρώτης στρώσης του Hyperdesmo Classic με airless ή ρολό και ταυτόχρονα επιστρώνετε και εμποτίζετε το Geotextile AE.Inte 50 gr/m² μέσα σε αυτήν, ως ενίσχυση-οπλισμός της πολυουρεθανικής μόνωσης. Το ύψος εφαρμογής της μόνωσης πάνω στο στηθαίο θα πρέπει να γίνει περίπου 10 cm πάνω από την υφιστάμενη ασφαλτική μεμβράνη, εξασφαλίζοντας την πλήρη καλύψη του και την σωστή λειτουργία της μόνωσης.
 • Ακολουθεί η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης του Hyperdesmo Classic και ο πλήρης εμποτισμός του
  Geotextile AE.Inte 50 gr/m².
 • Μετά από τον πλήρη πολυμερισμό της δεύτερης στρώσης μόνωσης εφαρμόζουμε το λευκό αλειφατικό πολυουρεθανικής βάσης βερνίκι Hyperdesmo–ADY-E ως τελική σφραγιστική και προστατευτική στρώση.

Σημειώσεις:

 • Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.
 • Η εφαρμογή των υλικών υπόκεινται στους περιορισμούς που περιγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια.
 • Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
Scroll to Top